Statistik på Boligsiden

Boligsidens statistikker bygger på de boliger, som er udbudt på boligsiden.dk og kun der. Data kan fortolkes som indikatorer for markedsudviklingen og omsætningshastigheden, samt hvor meget boligkøberne har at vælge imellem. Indeværende måned i statistikkerne opdateres hver mandag samt første hverdag efter et månedsskift. Således vil de nyeste tal i boligstatistikken aldrig være mere end en uge gamle.

Der findes to typer af statistik på Boligsiden:
– generel statistik om boligmarkedet
– statistik for det område og de boligtyper, der er søgt på.

Boligsidens generelle statistik
Boligstatistikken er fast defineret på kommuner og landsdele på de boligtyper, som kan findes på Boligsiden.

Boligsidens statistiksektion viser 6 typer af statistik:
– Udbudspriser
– Udbudspris pr. m²
– Boliger til salg
– Liggetider
– Fjernede boliger
– Nye boliger til salg

Udbudspriser viser den gennemsnitlig annoncerede pris på boliger ved udgangen af måneden. Hvis en bolig er blevet taget af boligsiden i den pågældende måned, vil den indgå i statistikken med nedtagningsprisen.

Udbudspris pr. viser det samme, som den ovenstående statistik bare pr. kvadratmeter.

Boliger til salg viser hvor mange boliger, som har været til salg på Boligsiden ved udgangen af måneden. Indeværende måned viser, hvor mange boliger, som har været til salg om mandagen eller umiddelbart efter månedsskiftet.

Liggetider viser, hvor længe en bolig gennemsnitligt har været til salg ved udgangen af måneden. Indeværende måned viser den gennemsnitlige den seneste mandag.

Fjernede boliger viser, hvor mange boliger, som er blevet fjernet fra Boligsiden ved udgangen af måneden.

Nye boliger til salg viser, hvor mange boliger, som er kommet på Boligsiden den pågældende måned.

For liggetiderne og udbudspriserne er det ikke muligt at se statistik for færre end fire ejendomme i såvel graferne som “Vis tallene bag”. I graferne vil stregen ikke blive vist, og i “Vis tallene bag” vises data ikke.

Statistik for det område og de boligtyper, der er søgt på.

Søgestatistik lavet på de parametre brugt i ens boligsøgning. Det betyder, at hvis man søger på villaer mellem 1 mio. kroner og 2 mio. kroner, laver søgestatistikken kun statistik på denne type boliger. Ligeledes giver søgningen på avancerede kort, kun statistik for boliger, som ligger inde for dette kortudsnit. Hvis boligerne ikke har haft GIS-koordinater, og derfor ikke har kunnet findes på Boligsidens avancerede kort, vil boligerne ikke kunne ses i søgestatikkerne lavet på baggrund af de avancerede kort.

Søgestatistikkerne kan vise de samme typer af statistik, som den generelle statistik, som er:

– Udbudspriser
– Udbudspris pr. m²
– Boliger til salg
– Liggetider
– Fjernede boliger
– Nye boliger til salg

Derudover er det muligt at se:
– Udbudspriserne i intervaller

Udbudskvadratmeterpriser i intervaller

Af tekniske grunde bliver søgningens parametre afrundet. Nedenfor kan ses, hvilke søgekriterier som afrundes:

Boligarealet afrundes til hele 10’ere. Det betyder eksempelvis, at hvis man laver en søgning fra 162 kvm. til 200 kvm., vil man statistikken vise intervallet 160 kvm. til 200 kvm.

Kontantpriser afrundes til hele 1.000’er.

Grundarealer afrundes til hele 50’ere.

GIS-koderne afrundes på det avancerede kort således, at statistikken søger i kvadrater af 100 gange 100 meter.

Afrundingerne er til, for at du som bruger af Boligsiden ikke skal vente for længe på statistikken for den pågældende søgning. For udbudstiderne og udbudspriserne er det ikke muligt at se statistik for færre end fire ejendomme i graferne og i “Vis tallene bag”. I graferne vil stregen ikke blive vist, og i ”Vis tallene bag”, vil der ikke være nogle kunne ses.

Usikkerheder
Statistikkerne er lavet på baggrund af data, som primært har til formål at præsentere boliger på Boligsiden.

Statistikkerne er ikke vægtede på kommuner og landsdele. Prisstatistikkerne er derfor følsomme over for store fald eller stigninger i udbuddet i dele af landet, hvor priserne ligger langt fra landsgennemsnittet.

Alle statistikkerne bliver genberegnet hver mandag og den anden hverdag i måneden. Det betyder, at fejl, hvor en ejendom har været registreret i en forkert kommune, hvorefter den registreres rigtigt, vil blive rettet bagud i statistikkerne.

Boliger og grunde, som åbenlyst er fejlregistreringer på Boligsiden, sorteres automatisk fra i statistikkerne på Boligsiden. Der kan der forekomme afvigelser mellem antallet af udbudte ejendomme, der kan ses på Boligsiden, og antallet af ejendomme i udbudsstatistikken.

Datamaterialet for Boligsiden består af to sæt data, som er flettet sammen for december 2007. Det medfører, at statistikken for december er forbundet med en større usikkerhed end resten af tallene.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Afstemning

Boligsidens presseservice

Boligsiden A/S
Kronprinsensgade 6, 2.
1114 København K
Telefon: 70 27 49 99
Mail: presse@boligsiden.dk
CVR: 12375646