Andelsboliger til salg

Andelsboliger er fortsat en populær boligform blandt mange danskere, og tilhører du denne gruppe af potentielle boligkøbere finder du på Boligsiden en oversigt over alle de andelsboliger til salg, der er udbudt igennem en ejendomsmægler.

Er du således ved at undersøge markedet og ser på de aktuelle andelsboliger til salg, er der en række ting, som er værd at vide.

I marts 2019 er der i skrivende stund knap 900 andelsboliger til salg på Boligsiden, og i nogle af salgsopstillingerne er ordet forældrekøb nævnt som en mulighed. Er du interesseret i at købe en andelsbolig som et forældrekøb, har Boligsiden lavet en særskilt guide over processen med forældrekøb, som du med fordel kan læse.

Forældrekøb eller ej, så er det vigtigt at holde sig for øje, at når man køber en af de aktuelle andelsboliger til salg, køber man ikke en bolig, men derimod brugsretten til en bolig.

Det er andelsforeningen, der ejer samtlige boliger i foreningen, og hver andelshaver køber et såkaldt andelsbevis, som giver dem brugsret til den enkelte bolig.

Hold øje med den tekniske pris ved andelsboliger til salg

En af de vigtigste ting at lægge mærke til i salgsopstillinger for andelsboliger til salg er den tekniske pris. Denne består af prisen på selve boligen samt den andel af foreningens fælles gæld, som køberen overtager ved handlen.

Når man derefter går fra at se på andelsboliger til salg til rent faktisk at købe en af disse, bliver man samtidig omfattet af nogle økonomiske forpligtelser. Dels hæfter man som andelshaver for foreningens gæld, ligesom man er forpligtet til at betale til de fælles udgifter, der opstår til vedligeholdelse af ejendommen.

I modsætning til en ejerbolig, kommer man altså ikke til at eje den bolig, man køber. Man er så at sige ikke den juridiske ejer af ejendommen og betaler derfor heller ejendomsværdiskat. Det gør andelsforeningen.

Når du har fundet den rigtige andelsbolig til salg

Andelsboligloven sætter et loft for hvor høj en pris, en andelsbolig må sælges for. Alligevel kan det være værd at holde øje med, at den enkelte andelsbolig til salg ikke er sat til overpris.

En stor del af de danske andelsboligforeninger bruger den offentlige ejendomsvurdering til at fastsætte andelskronen, og den offentlige ejendomsvurdering er dermed afgørende for fastsættelsen af prisen på andelsboliger til salg.

Inden du når til afslutningen af den reelle handel, er det selvfølgelig også vigtigt at kende til økonomien i den pågældende andelsforening, der har andelsboligen til salg. Som køber har du ret til at få udleveret nøgleoplysningerne for andelsboligforeningen, som indeholder budget og årsregnskab. Dermed kan du se, om der venter stigninger i boligafgiften for den andelsbolig til salg, som du har udset dig.

En andelsboligforening styres af vedtægter og en husorden, som fastlægges på generalforsamlingen. Dette varierer fra forening til forening, og når du ser på andelsboliger til salg, er det derfor vigtigt at undersøge, om du eksempelvis må have husdyr i boligen og hvilke andre husregler, der gælder. Du kan med fordel læse referaterne fra de seneste generalforsamlinger igennem.

Den seneste udvikling på andelsboligmarkedet

Når man overvejer at købe en af de mange andelsboliger til salg, er det desuden værd at kende til indholdet i Boligreguleringsloven, og nærmere betegnet §5, stk. 2, som i efteråret 2019 var genstand for en del medieomtale.

Advokat Kristian Dreyer har skrevet mere om detaljerne og lovens betydning i denne artikel på Boligsiden, som kan være værd at læse, hvis du overvejer at købe en af de mange andelsboliger til salg.

Når du har kigget på alle andelsboligerne til salg og har fundet den rette, skal du have finansieringen på plads. Købet skal finansieres med et andelsboliglån i banken, da du som andelshaver kun ejer en anpart af ejendommen, og dermed ikke kan optage et realkreditlån. Høre mere om de nærmere vilkår i din bank.