Store ejerlejligheder er steget over 10 pct. siden bundniveau

PRESSEMEDDELELSE

31. marts 2011

Den gennemsnitlige danske ejerlejlighed på mere end 75 kvm handles i dag til beløb, der ligger 10 pct. højere, end da priserne ramte bunden. I København og Aarhus er priserne steget endnu mere.

Mens store dele af boligmarkedet mange steder i landet ikke er kommet synderligt op i fart efter krisens indtog, tegner der sig et helt andet billede, når det gælder markedet for store ejerlejligheder. En opgørelse fra boligsiden.dk viser nemlig, at ejerlejligheder, der er større end 75 kvm, i dag er 10 pct. dyrere, end da markedet ramte bunden.

”På landsplan bliver ejerlejligheder i dag handlet til en gennemsnitlig kvadratmeterpris på lige godt 20.000 kroner. Det er 10 pct. over niveauet i maj 2009, hvor priserne nåede bunden. Dengang var prisen 18.000 kroner,” fortæller Boligsidens kommunikationsdirektør Birgit Daetz.

Store stigninger i København og Aarhus

Ser man på markedet for store ejerlejligheder i landets to største byer, er der tale om en endnu mere markant udvikling end landsgennemsnittet.

”I København er priserne steget med 12 pct. siden bundniveauet i maj 2009. I Aarhus nåede priserne det hidtil laveste niveau efter krisens indtog allerede i januar 2009, men siden er de steget med hele 20 pct.,” fastslår Birgit Daetz.

Med til historien om udviklingen i Jyllands største by hører, at gennemsnitspriserne svinger en del fra måned til måned. Da de ramte bunden i Aarhus, kostede en kvadratmeter cirka 17.500 kroner. Bare tre måneder senere var de allerede steget 2.000 kroner. I dag ligger de på omkring 21.000 kroner – altså de 20 pct. over prisbunden – men de har faktisk været endnu højere oppe i mellemtiden, viser tallene.

Derfor mener Birgit Daetz også, man bør være varsom med at drage forhastede konklusioner om prisudviklingen i den jyske hovedstad.

”Siden september er priserne faktisk faldet hver måned, og derfor skal man være varsom med at konkludere på prisudviklingen. Efter min mening bør man se udviklingen i Aarhus an i de kommende måneder, før man kan sige noget mere sikkert om, hvorvidt stigningen er af mere permanent karakter,” slutter Birgit Daetz.

Boligsidens opgørelse er baseret på data fra OIS og omfatter alene tal vedr. salg af ejerlejligheder på mere end 75 kvm. Data dækker perioden januar 2006 og frem til i dag.

Kontaktinformation:

Kommunikationsdirektør Birgit C. Daetz, Boligsiden A/S – mobil: 2121 0284.
Læs også mere på boligsiden.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Afstemning

Boligsidens presseservice

Boligsiden A/S
Kronprinsensgade 6, 2.
1114 København K
Telefon: 70 27 49 99
Mail: presse@boligsiden.dk
CVR: 12375646