Priserne stiger nu også uden for København

PRESSEMEDDELELSE

7. juni 2011

Boligpriserne ligger gennemsnitligt fortsat ganske stabilt, men lokalt er der markante prisstigninger mange steder uden for København. Det fremgår af salgsprisindekset fra maj måned, som boligsiden.dk netop har offentliggjort.

Heller ikke maj blev måneden, hvor salgspriserne på boliger rokkede sig ud af flækken. Tværtimod endte månedsudviklingen i handelspriser på villaer og rækkehuse samt ejerlejligheder i et stort rundt nul. Priserne på fritidshuse faldt derimod en lille smule – med godt en halv procent.

Det viser boligsiden.dk’s salgsprisindeks, der i begyndelsen af hver måned giver et overblik over de faktiske salgspriser baseret på indberettede handler fra landets ejendomsmæglere.Selvom priserne holdt sig i ro i maj, er det værd at bemærke, at det nu ikke kun er hovedstaden, som holder hånden under prisudviklingen.

”Hovedstadsområdet, Nordsjælland og til dels Østjylland – anført af Aarhus – har hidtil oplevet prisstigninger og har holdt den gennemsnitlige prisudvikling for landet som helhed oppe på et stabilt niveau. Men nu ser vi også, at andre dele af landet bidrager positivt til udviklingen”, fortæller Birgit Daetz, kommunikationsdirektør hos boligsiden.dk.

Størst stigning i Lolland

Lolland er den kommune, hvor den månedlige stigning i huspriserne er størst. Hele 18 pct. er priserne her steget fra april til maj. Dernæst følger kommuner som Mariagerfjord, Silkeborg, Fredericia og Thisted med stigninger i huspriserne på syv til otte pct. den seneste måned.

”Først på 8. pladsen over højdespringerne i huspriserne finder vi en kommune i Storkøbenhavn – nemlig Gladsaxe, hvor priserne på villaer og rækkehuse er steget med cirka seks pct.”, forklarer Birgit Daetz.

Ser man på de øverste 15 kommuner i Boligsiden.dk’s salgsprisindeks sniger kun København og Gentofte sig med ind, ud over Gladsaxe. De øvrige 12 kommuner skal findes i provinsen.

40 procent flere handler i maj

Salgsprisindekset viser også, at ejendomsmæglerne indberettede 40 pct. flere handler i maj, end tilfældet var i april måned. Og i forhold til marts måned i år er stigningen af indberettede handler på 30 pct.

Det er dog endnu alt for tidligt at konkludere på såvel fremgangen i handler som prisstigningerne i provinsen, mener Birgit Daetz.

”Det er selvfølgelig en glædelig nyhed, at andre dele af landet nu også viser tegn på prisstigninger, men det er stadig for tidligt at konkludere, at fremgangen har bidt sig fast i disse kommuner. Imidlertid er det en interessant observation al den stund, at boligudbuddet fortsat vokser. Under normale omstændigheder skulle markedet arte sig anderledes”, siger Birgit Daetz.

Boligsiden.dk’s salgsprisindeks dækker udelukkende kommuner med minimum ti handler, derfor er der ikke medtaget observationer på alle landets kommuner.

Kontaktperson:

Kommunikationsdirektør Birgit C. Daetz, Boligsiden A/S – mobil: 2121 0284.
Læs også mere på boligsiden.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Afstemning

Boligsidens presseservice

Boligsiden A/S
Kronprinsensgade 6, 2.
1114 København K
Telefon: 70 27 49 99
Mail: presse@boligsiden.dk
CVR: 12375646