Priserne på jyske sommerhuse falder i vest og stiger i øst

PRESSEMEDDELELSE
3. august 2010

Salgsprisen på sommerhuse ved den jyske vestkyst er stadig højere end på østkysten. Men siden årsskiftet har priserne nærmet sig hinanden, så forskel-len i dag er minimal.

Sommerhusene på den populære jyske vestkyst har noget overraskende lidt et slag på salgsprisen siden nytår. Friske tal fra boligsiden.dk viser, at det gennemsnitlige som-merhus ved vestkysten har fået barberet over 100.000 kroner af prisen alene i løbet af årets andet kvartal.

”Beløbet svarer til et fald i salgsprisen på knap 8 pct. i løbet af bare tre måneder. Det er ganske overraskende, for gennem hele 2009 har prisen kun kendt én vej, og det er opad,” fortæller Boligsidens kommunikationschef Birgit Daetz.

Fra sidste kvartal i fjor og frem til marts i år stabiliserede de vestjyske sommerhuspri-ser sig ellers, så et gennemsnitligt sommerhus lå lige omkring 1,5 mio. kr. for som sagt at falde temmelig markant hen over de seneste tre måneder.

Fald og stigning i Østjylland
Udviklingen ved vestkysten bliver ikke mindre iøjnefaldende, når man sammenligner med priserne på den jyske østkyst. Her er der nemlig sket det stik modsatte.

”Priserne i Østjylland har fra starten af 2009 også taget turen opad, men her knække-de kurven allerede med udgangen af september. Herefter faldt priserne frem til ud-gangen af første kvartal i år – dog mindre drastisk med omkring 5 pct. – for så siden at stige igen. I dag har sommerhusene ved østkysten allerede indhentet halvdelen af det tabte,” forklarer Birgit Daetz.

Udviklingen betyder reelt, at der i dag kun er godt og vel 60.000 kroner i forskel på de gennemsnitlige salgspriser i Øst- og Vestjylland – sidstnævnte ligger dog fortsat hø-jest. Her koster husene i dag i gennemsnit 1,4 mio. kr.

Mere plads for pengene i vest
Med til historien hører imidlertid også, at sommerhusene i Vestjylland i gennemsnit er større end i Østjylland. Så ser man på kvadratmeterprisen, får man mere for pengene i Vestjylland. Her koster husene 16.400 kroner pr. kvadratmeter, mens de er 1.400 kroner dyrere i Østjylland.

”For blot 60.000 kroner mere kan man i Vestjylland få et gennemsnitlig sommerhus på 87 kvadratmeter, mens de østjyske sommerhuse i gennemsnit er på 75 kvadratme-ter,” siger Birgit Daetz.

For yderligere oplysninger kontakt:

Kommunikationschef Birgit C. Daetz, Boligsiden A/S – mobil: 2121 0284.

Læs også mere på boligsiden.dk

Kilde: boligsiden.dk
Tallene er opgjort på baggrund af salgsdata, som landets ejendomsmæglere stiller til rådighed for boligsiden.dk. Data dækker over omkring 80 pct. af alle handler.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Afstemning

Boligsidens presseservice

Boligsiden A/S
Kronprinsensgade 6, 2.
1114 København K
Telefon: 70 27 49 99
Mail: presse@boligsiden.dk
CVR: 12375646