Her står boligsalget bomstille

PRESSEMEDDELELSE
20. maj 2010

Antallet af boliger til salg på landsplan er stigende, men denne udvikling er ikke virkelighed i hele landet. Helt nye tal fra boligsiden.dk baseret på Arbejderbevægelsens Erhvervsråds oversigt over de 15 dårligst stillede kommuner i Danmark viser, at boligsalget i en række af Danmarks yderområder står helt stille.

Forårets opsving på boligmarkedet er kommet mange boligsælgere til gode, men der er fortsat yderkommuner, hvor situationen på boligmarkedet står i stampe. Kommunerne Bornholm, Frederikshavn og Guldborgsund er blot et par af de kommuner, der kæmper med øget fraflytning og skrantende velfærd. Det påvirker muligheden for at sælge boligen.

”Det siger sig selv, at når jobbene er få og fraflytningen er stor, så har det en enorm betydning for et område – og ikke mindst for bolighandlerne i området. Derfor ser vi også i højere grad et boligmarked i disse områder, der er fanget mellem en markant stigning i til-salg-skilte og lange liggetider. Det betyder i længden en ophobning af boliger, der ikke kan sælges,” siger Boligsidens kommunikationschef Birgit Daetz.

Den gennemsnitlige liggetid for enfamiliehuse i Danmarks 15 dårligst stillede kommuner ligger således på knap ti måneder netop nu. Der er således 7.259 enfamiliehuse til salg i de 15 kommuner, der klarer sig dårligst i landet netop nu, mens der i top 15 blot er 4.275 enfamilieshuse til salg og kortere liggetider svarende til i gennemsnit cirka syv måneder.

”Den overordnede samfundstendens er, at vi flytter tættere på byerne. Det er her jobbene og karrieren er, og det flytter vi efter. Det betyder også, at Yderdanmark affolkes – et billede, der på det seneste er blevet underbygget i medierne. Konsekvensen af denne affolkning er, at bolighandlen står mere eller mindre bomstille, fordi der ikke er mange købere,” forklarer Birgit Daetz.

Boligsidens oversigt over kommunernes top 15 og bund 15 bygger på en undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationschef Birgit C. Daetz, Boligsiden A/S – mobil: 2121 0284

Fakta
bomstille

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Afstemning

Boligsidens presseservice

Boligsiden A/S
Kronprinsensgade 6, 2.
1114 København K
Telefon: 70 27 49 99
Mail: presse@boligsiden.dk
CVR: 12375646