Læs mere om den offentlige ejendomsvurdering

Denne side har til formål at give dig et overblik over den offentlige ejendomsvurdering.

Hvad er den offentlige ejendomsvurdering?

Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor SKAT fastsætter din ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for dine ejendomsskatter (ejendomsværdiskat og kommunal ejendomsskat). Den offentlige vurdering skal i bund og grund udtrykke ejendommens værdi i handel og vandel ved kontant betaling. Værdien i handel og vandel er den pris, der vil kunne opnås ved salg til en fornuftig køber. For ejerboliger fastlægges vurderingen med udgangspunkt i den gennemsnitlige handelspris for ejendomme af samme størrelse, alder, stand, og beliggenhed i et sammenligneligt område.

Af vurderingen fremgår også andre forhold, som eksempelvis antal byggeretter, dvs. det antal huse, der kan bebygges på arealet, det vægtede etageareal, dvs. med hvor meget indgår i stueetagen, 1. sal osv.

Ejendomsvurdering hvert andet år

SKAT vurderer din ejendom hvert andet år. Ejerboliger vurderes i ulige år og andre ejendomme vurderes i lige år. Vurderingsterminen ligger den 1. oktober i det år, hvor din bolig vurderes. For eksempel kan 2009-vurderingen for ejerboliger ses fra marts/april 2010.

Det er sælgers ansvar at overgive en kopi af den seneste vurdering til køber.

Kan jeg bestille en vurdering?

Du kan på ethvert tidspunkt anmode om at få foretaget en særskilt vurdering af din ejendom. Dette kaldes en vurdering på begæring. Du kan begære en vurdering i det tilfælde, at du har fået opført en beboelsesejendom eller foretaget en om- eller tilbygning og ikke ønsker at afvente den næste almindelige vurdering eller den sædvanlige omvurdering, som finder sted året efter den almindelige vurdering.

En vurdering på begæring foretages ved at se på ejendommens tilstand på vurderingstidspunktet og prisforholdene ved den seneste almindelige vurdering – altså 1. oktober i året for den almindelige vurdering.

Jeg ønsker at indgive en klage over vurderingen af min ejendom

Ønsker du at klage over ejendomsvurderingen for din ejendom, skal du gøre det senest 1. juli efter vurderingsåret. Klagen skal være skriftlig og begrundet.

Hvor får Boligsiden data om ejendomsvurdering fra?

Boligsiden får data fra Den Offentlige Informationsserver, OIS, som er en statslig database, der samler en række oplysninger vedrørende ejendomme i Danmark. Oplysningerne stammer fra en række landsregistre, der ejes og vedligeholdes af kommunerne, regionerne og staten.

Kilder: www.boligejer.dk, www.borger.dk og www.skat.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Afstemning

Boligsidens presseservice

Boligsiden A/S
Kronprinsensgade 6, 2.
1114 København K
Telefon: 70 27 49 99
Mail: presse@boligsiden.dk
CVR: 12375646