Hvor kommer informationerne fra?

Boligsiden viser handelspriser for bolighandler gennemført siden 1992.

Hvor kommer data fra?

Oplysningerne om handelsinformationerne stammer fra Statens Salgs- og vurderingsregister (SVUR) samt fra Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR) via den Offentlige InformationsServer (OIS), som er en statslig database, der administreres af Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Det skal bemærkes, at oplysninger om ejendomssalgspriser i mange tilfælde vil afvige fra den kontantpris, som køber og sælger har handlet til. Det hænger sammen med, at ejerne indtil august 2009 kun skulle indberette oplysninger om den prioriterede handelspris til SKAT. Den prioriterede handelspris vil afvige fra kontantprisen, hvis der indgår ejerskiftelån eller andre overtagene lån i handlen. For at gøre salgene sammenlignelige foretog SKAT derfor en kontantomregnng af de indberettede salgspriser. Det er disse kontantomregnede salgspriser, der fremgår af SKATs registre. De kontantomregnede priser er gode nok til statistiske formål, men de svarer ikke på kroner til den aftalte kontantpris, hvis der indgår lån i handlen.

I de senere år er dert blevet mere og mere almindeligt at handle på kontantprisen (uden ejerskiftelån). I disse tilfælde vil den kontantomregnede pris og kontantprisen normalt svare til hinanden.

Vilkår for anvendelse af dataopslag i OIS

Data fra OIS på Boligsiden må kun tilgås manuelt som enkeltopslag. Enhver automatiseret indhentning af data fra denne side er således ikke tilladt.

Oplysninger indhentet gennem opslag af ejendomsdata fra OIS på Boligsiden må ikke offentliggøres – eller videregives på anden måde – af andre end den registrerede ejer af den pågældende ejendom.
Oplysninger indhentet via dataopslag i OIS må desuden ikke anvendes til markedsføring. Hvis du ønsker en videre adgang til at behandle data fra registrene i OIS, kan du henvende dig til Boligsiden, som er datadistributører.

Opslag af ejendomsdata viser data, der er registreret hos offentlige myndigheder og videredistribueret fra den Offentlige InformationsServer (OIS) til Boligsiden. Der kan forekomme ukorrekte oplysninger grundet manglende eller fejlagtig indberetning. Kontakt din kommune, hvis du mener, at oplysninger om din ejendom er forkerte.

Boligareal

Vi gør opmærksom på, at det anførte areal angiver boligarealet, som fremgår af den senest modtagne BBR-oplysningen fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Hvis der er bygget om eller til efter en tidligere bolighandel, kan det nedenfor anførte boligareal afvige fra boligarealet på handelstidspunktet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Afstemning

Boligsidens presseservice

Boligsiden A/S
Kronprinsensgade 6, 2.
1114 København K
Telefon: 70 27 49 99
Mail: presse@boligsiden.dk
CVR: 12375646