Sådan opgøres Boligsidens Markedsindeks

Boligsidens Markedsindeks metode

• Boligsiden får indrapporteret informationer om boliger til salg og boliger handlet fra alle professionelle ejendomsformidlere.
• Boligsidens udbudsinformation beregnes den sidste dag i hver måned.
• Boligsidens Markedsindeks er en opgørelse af den gennemsnitlige kvadratmeterpris, salgstid og prisnedslag for typisk flere end 85% alle handler indberettet af ejendomsmæglerne til Boligsiden.
• Boligsidens Markedsindeks udgives i starten af hver måned, og den fulde opgørelse af data og beregningsmetoder kan ses på boligsiden.dk. Dog oplyses værdierne kun for kommuner, hvor beregningerne bygger på mindst 5 indberettede handler pr. måned.
• Den statistiske usikkerhed bliver større for mindre, lokale områder. Tallene skal derfor tolkes med forsigtighed.

Sådan beregnes Boligsidens Markedsindeks

• Beregningerne oplyses kun for kommuner, hvor der er indberettet mindst 5 handler inden udløbet af måneden.
• Værdierne beregnes først som et simpelt gennemsnit pr. måned af handlerne for hver kommune. Der medtages kun boliger med en kvadratmeterpris mellem 1.000 og 200.000 kr. , salgspris mellem 100.000 kr. og 25.000.000 kr. og areal mellem 25 kvadratmeter og 750 kvadratmeter. For kommuner uden handler indgår den seneste måned med handler i beregningerne. Er der ingen tidligere værdier, udelades kommunen af beregningerne.
• Herefter beregnes værdierne for landsdele, regioner og hele landet som et gennemsnit af kommunerne vægtet efter boligbestanden. I boligbestanden medtages kun private boliger ejet af privatpersoner eller interessentskaber.
• Endelig udregnes et 3-måneders glidende gennemsnit.
• Kvadratmeterpriserne og prisnedslaget pr. kvadratmeter beregnes med Finanstilsynets vægtede etageareal for de boliger, hvor det er muligt. Hvis dette ikke er muligt beregnes værdierne med boligarealet, som det er oplyst på www.boligsiden.dk.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Afstemning

Boligsidens presseservice

Boligsiden A/S
Kronprinsensgade 6, 2.
1114 København K
Telefon: 70 27 49 99
Mail: presse@boligsiden.dk
CVR: 12375646