Salgsmateriale

Ejendomsmægleren skal umiddelbart efter formidlingsaftalens indgåelse til vejledning for parterne udarbejde en specificeret salgsopstilling, som skal indeholde en udførlig beskrivelse af ejendommen samt oplysning om kontantprisen, oplysning om sælgers indestående lån som kan overtages af køber, standardfinansieringsforslag og forudsætningerne for beregning heraf, brutto- og nettoudgifter, anvendelsesudgift, hvilket kontantbehov, køber må påregne til handelens finansiering og gennemførelse, dog således at eventuelle udgifter til købers egne rådgivere, herunder advokatsalærer og bankgarantistillelse, samt eventuelle udgifter til kurssikring, udtrykkeligt kan angives ikke at være medregnet, seneste ejendoms- og grundværdi i henhold til den offentlige ejendomsvurdering med angivelse af årstal for vurderingen, grund-, bygnings- og boligareal (BBR-arealer) samt eventuelt fordelingstal, ejendommens matrikelnummer, beliggenhed, nuværende benyttelse samt hidtidige benyttelse, hvis denne afviger fra ejendommens nuværende benyttelse, ejendommens nuværende forsikringsforhold, herunder eventuelle særlige forhold som f.eks., at ejendommen ikke er forsikret mod svamp og insekt, byrder og gæld, som måtte påhvile ejendommen eller sælger personligt, og som køber skal overtage uden for købesummen, ejendommens energimæssige tilstand, herunder om energimærkning i henhold til lov om fremme af energibesparelser i bygninger, samt om købers ret til eventuelt at lade udarbejde energimærkning for sælgers regning, særlige eller væsentlige begrænsninger i udnyttelsen af ejendommen i kraft af planbestemmelser (lokalplan m.v.) og servitutter m.v., forurening kortlagt på vidensniveau 1 eller vidensniveau 2 eller oplysninger om lettere forurenet jord efter lov om forurenet jord, økonomiske eller personlige forhold, herunder enhver økonomisk eller personlig interesse, som ejendomsmægleren har i, om en handel indgås, eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom eller oplysning om at ejendomsmægleren ikke har de anførte interesser, andre forhold af væsentlig betydning.

Til brug i forbindelse med salgsopstilling, annoncering og vinduesudstilling skal ejendommen fotograferes. Omfanget af fotograferingen er forskellig i forskellige sager. Normalt fotograferes ejendommen altid udefra, men de fleste ejendomsmæglere lader også interiørbilleder indgå i salgsmaterialet. I forbindelse med ejerlejligheder er det meget normalt at man vælger et interiørbillede. Udover fotos kan man også vælge, at lade ejendommen filme – de fleste ejendomsmæglere udarbejder de såkaldte 360 graders fotos.

For at give den kommende køber et indtryk af ejendommens indretning, allerede inden denne besigtiges, og for at køberne kan huske indretningen efterfølgende, har langt de fleste ejendomsmæglere indført indretningstegninger / – skitser på deres salgsopstillinger. Dette sker ved at lade et firma udarbejde en skitse af huset/lejligheden.

Annoncering og markedsføring >>

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Afstemning

Boligsidens presseservice

Boligsiden A/S
Kronprinsensgade 6, 2.
1114 København K
Telefon: 70 27 49 99
Mail: presse@boligsiden.dk
CVR: 12375646