Ejendomsmæglerens besigtigelse

Ejendomsmæglere skal, for at kunne værdisætte ejendommen, besigtige den. Det sker på et tidspunkt, som aftales mellem sælger og ejendomsmægleren. I forbindelse med besigtigelsen vil en ejendomsmægler normalt gennemgå hele ejendommen, og herefter tale med sælger om den. I den forbindelse er det vigtigt, at sælger er ærlig overfor ejendomsmægleren og fortæller, hvad der måtte være af fejl og mangler, som sælger kender til. Sælger har en loyal oplysningspligt overfor køber, og kan blive erstatningsansvarlig hvis denne ikke opfyldes. Det fornuftigste vil være at oplyse alt hvad man ved, og overlade til ejendomsmægleren at vurdere, hvordan og i hvilket omfang de enkelte forhold omkring ejendommen skal videregives til køber.

I forbindelse med besigtigelsen vil ejendomsmægleren normalt også fortælle lidt om, hvordan en handel foregår, og hvad der videre skal ske, ligesom det normalt er det tidspunkt, hvor ejendomsmæglerens salær og handlens øvrige omkostninger drøftes.

I forbindelse med besigtigelsen af ejendommen vil ejendomsmægleren normalt bede om at låne en del af ejendommens dokumenter. Det er nødvendigt, for at ejendomsmægleren kan vurdere ejendommen grundigt og præcist, således at den pris ejendommen udbydes til, er den rigtige.

Såfremt en sælger ikke er i besiddelse af enkelte af dokumenterne, vil ejendomsmægleren efterfølgende fremskaffe dem for sælgers regning.

Ejendomsmægleren har brug for at låne følgende dokumenter:

Evt. skøde, servitutter og deklarationer, kopier af private pantebreve, kvitteringer vedrørende private pantebreve, kopier af pantebreve vedr. realkreditlån, kvitteringer vedrørende realkreditlån + årsopgørelse, ejendomsskattebillet + kvittering, eventuel opgørelse over renovation, kloakafgifter m.v., hvis disse opkræves separat, matrikelkort, eventuelt tidligere udarbejdet tilstandsrapport og energimærke, grundejerforeningens vedtægter + kvittering for betalt kontingent, referat fra seneste generalforsamling i grundejerforening, forsikringspolice + kvittering for betalt præmie, eventuel kvittering for betalt vandafgift, BBR ejermeddelelse, bygningstegninger, bygningsattester/ibrugtagningstilladelser, ejendomsværdiattest, eventuel lejekontrakt.

Ved ejerlejlighed skal ejendomsmægleren også låne:

Ejerlejlighedskort, kvittering for betalte fællesudgifter, vedtægter for ejerforeningen, referat fra seneste generalforsamling i ejerforeningen, sidste årsregnskab for ejerforeningen, budget for ejerforeningen, eventuelt opførelsesregnskab (hvis det er en nyopført bygning), kopi af evt. sikkerhedsstillelse til ejerforeningen, eventuel husorden.

Ejendomsmæglerens vurdering >>

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Afstemning

Boligsidens presseservice

Boligsiden A/S
Kronprinsensgade 6, 2.
1114 København K
Telefon: 70 27 49 99
Mail: presse@boligsiden.dk
CVR: 12375646