Berigtigelse

Når købsaftalen er underskrevet, skal handlen berigtiges. Dette kan varetages af sælgers ejendomsmægler, men der er også mulighed for, at køber selv ansætter en ejendomsmægler eller advokat til at varetage berigtigelsen. I sidstnævnte tilfælde vil købers ejendomsmægler/advokat tillige være i stand til at rådgive køber i alle henseender i forbindelse med handlen. Det kan være lige fra vurdering om prisen er korrekt, til økonomisk og juridisk rådgivning.

Berigtigelse af handlen betyder, at der udformes et elektronisk skøde, som både køber og sælger skal signere med deres digitale signatur.

Når der foreligger et tinglyst, anmærkningsfrit skøde, dvs. at der ikke er anført anmærkninger, som har betydning for parterne, kan købesummen normalt frigives til sælger. Frigivelse af købesummen kan som udgangspunkt dog tidligst ske på overtagelsesdagen.

Skødet har alene til formål at bruges som tinglysningsdokument. Skødet skal i den forbindelse fortælle omverdenen, dvs. alle andre end parterne, at ejendommen har skiftet ejer. Skødet indeholder ikke de samme bestemmelser som købsaftalen, men vil typisk alene indeholde oplysning om prisen, overtagelsesdagen samt nogle få andre ting.

Refusionsopgørelse >>

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Afstemning

Boligsidens presseservice

Boligsiden A/S
Kronprinsensgade 6, 2.
1114 København K
Telefon: 70 27 49 99
Mail: presse@boligsiden.dk
CVR: 12375646