Købsaftalen

Når man har fundet den ejendoms man ønsker at købe skal der indgås en købsaftale. Købsaftalen er den endelige kontrakt mellem køber og sælger. Det er således – som udgangspunkt – indholdet i købsaftalen, der er gældende, såfremt der senere måtte vise sig uoverensstemmelse mellem købsaftale og skøde. Dette udgangspunkt fraviges dog, hvis det positivt i skødet er angivet, at der trods modstående bestemmelse i købsaftalen, er aftalt nærmere konkretiserede ændringer.

I ikke-forbrugerhandler gælder aftalelovens sædvanlige regler for aftaleindgåelse. For de mange handler, hvor køber er forbruger, gælder imidlertid lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. Det følger blandt andet af denne lov, at indtil sælger har accepteret et købstilbud, kan køber træde tilbage uden videre og uden at betale noget beløb for fortrydelsen. Når sælger har accepteret, kan køber stadig fortryde, men nu koster det et gebyr, og der gælder frister. Dette gælder dog kun, når køber er forbruger i lovens forstand. Der er altså ikke fortrydelsesret, hvis: køber er et selskab, det købte ikke skal bebos af køber eller af en person, køber har en privat interesse i at skaffe en bolig eller hvis der på handelstidspunktet endnu er landbrugspligt på ejendommen. Man skal bemærke, at der ikke gælder nogen fortrydelsesret for sælger, hvorfor sælgers underskrift er umiddelbart bindende.

Købsaftalen sendes til underskrift og køber får købsaftalen gennemgået med dennes rådgiver inden rådgiveren godkender handlen endeligt.

Ejendommens dokumenter >>

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Afstemning

Boligsidens presseservice

Boligsiden A/S
Kronprinsensgade 6, 2.
1114 København K
Telefon: 70 27 49 99
Mail: presse@boligsiden.dk
CVR: 12375646