Ejendommens dokumenter

Sammen med købsaftalen udleveres ejendommens dokumenter. Der er typisk tale om ejendomsskattebillet, eventuel opgørelse over renovation, kloakafgifter m.v., separat, matrikelkort, eventuelt tidligere udarbejdet tilstandsrapport og energimærke, grundejerforeningens vedtægter + kvittering for betalt kontingent, referat fra seneste generalforsamling i grundejerforening, forsikringspolice + kvittering for betalt præmie, eventuel kvittering for betalt vandafgift, BBR ejermeddelelse, bygningstegninger, bygningsattester/ibrugtagningstilladelser, ejendomsværdiattest, eventuel lejekontrakt, servitutter, tilstandsrapport, elinstallationsrapport, ejerskifteforsikringstilbud, energimærke mv.

Ved ejerlejligheder vil der typisk også være tale om ejerlejlighedskort, kvittering for betalte fællesudgifter, vedtægter for ejerforeningen, referat fra seneste generalforsamling i ejerforeningen, sidste årsregnskab for ejerforeningen, budget for ejerforeningen, eventuelt opførelsesregnskab (hvis det er en nyopført bygning), kopi af evt. sikkerhedsstillelse til ejerforeningen, eventuel husorden.

Dokumenterne gennemgås af købers rådgiver.

Finansiering af ejendommen >>

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Afstemning

Boligsidens presseservice

Boligsiden A/S
Kronprinsensgade 6, 2.
1114 København K
Telefon: 70 27 49 99
Mail: presse@boligsiden.dk
CVR: 12375646