Ejendommens fysiske tilstand

Såfremt sælger har ønsket det, er der udarbejdet en tilstandsrapport med tilhørende elinstallationsrapport. Normalt vil sælger være ansvarlig for fysiske skjulte fejl og mangler på en ejendom i 10 år fra salget af ejendommen. Men ved en del ejendomme, specielt ejerlejligheder, villaer, fritidshuse og rækkehuse, vil det være muligt for sælger at fritage sig for sit ansvar, hvis han lader udarbejde en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport samt fremkommer med oplysning om, på hvilke vilkår en ejerskifteforsikring kan tegnes, tilbyder at betale halvdelen af forsikringspræmien samt informerer køber om retsvirkningerne af dette. Såfremt ejerskifteforsikring ikke kan tegnes, må afslaget alene være begrundet i ejendommens fysiske tilstand. Såfremt disse betingelser er opfyldt vil sælger være fritaget for det 10 årige ansvar for fysiske fejl og mangler ved ejendommen. Tilstandsrapporten skal udarbejdes på et specielt skema og skal være udarbejdet af en autoriseret bygningskonsulent.

Selvom der er udarbejdet en tilstandsrapport, er det en god ide at få sin egen byggekyndige med ud på ejendommen og vurdere den fysiske tilstand, ligesom det er en god idé at få en rådgivning om indholdet af tilstandsrapporten. Såfremt man påtænker en ombygning af ejendommen, er det ligeledes vigtigt at få en byggekyndig til at vurdere mulighederne, omkostningerne samt om det projekt, man havde tænkt sig, reelt kan gennemføres.

Købsaftalen >>

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Afstemning

Boligsidens presseservice

Boligsiden A/S
Kronprinsensgade 6, 2.
1114 København K
Telefon: 70 27 49 99
Mail: presse@boligsiden.dk
CVR: 12375646