Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Skrevet af Indblik-forfatter
GEM ARTIKEL    Boligsiden   11. juni 2013   ·   3 MIN

I denne uge er indblik skrevet af cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig fra Realkredit Danmark

Danskerne kræver mere og mere plads i deres boliger. Således er det gennemsnitlige danske parcelhus vokset med cirka 4 kvadratmeter over de seneste tredive år til nu i omegnen af 145 kvadratmeter. Det lyder måske ikke af særlig meget, men i samme omfang skal man også huske på, at der har været en tendens til, at der bor færre og færre personer i boligerne i takt med stigende opbrud i de traditionelle familiemønstre. Det gennemsnitlige antal personer i et parcelhus lå tilbage i 1981 på 2,9 personer – i dag er denne andel på 2,6 personer. Korrigerer vi for det lavere antal personer i boligerne, så forbruger den typiske parcelhusejer i dag 55 kvadratmeter pr. person mod 45 kvadratmeter for 30 år siden. Det svarer til en stigning i kvadratmeterforbruget på hele 23,5 %.

Det stigende forbrug af kvadratmeter pr. person skal ses i lyset af førnævnte tendens til færre personer i husstanden, men samtidig er der et element af, at vi i takt med at vi er blevet rigere over tid også efterspørger mere plads, og dermed flere kvadratmeter i boligerne. Vi ser også, at boligforbrugets andel af det samlede private forbrug har været stigende siden slutningen af 1960´erne. Det afspejler, at huspriserne generelt er steget mere end inflationen – og dermed naturligt fylder mere i budgettet for samme boligefterspørgsel – og at danskernes boligforbrug også har været stigende over tid – både i forhold til kvalitet og størrelse.

Der er betydelige forskelle i størrelsen af det gennemsnitlige parcelhus rundt omkring i landet. Mindst er det gennemsnitlige parcelhus i københavnsområdet, og i København By er parcelhuset gennemsnitligt på cirka 130 kvadratmeter. De største parcelhuse finder vi i de jyske områder og helt i top placerer Vestjylland sig med en gennemsnitlig kvadratmeterstørrelse på tæt ved 150 kvadratmeter. Den gennemsnitlige husstandsstørrelse er imidlertid også størst i københavnsområdet, og dermed er det reelle forbrug af kvadratmeter endnu mindre her end tallene umiddelbart indikerer. I det københavnske er der 46,1 kvadratmeter pr. person i parcelhuset mod 58 kvadratmeter i Nordjylland og hele 61 kvadratmeter på Bornholm. Det svarer til, at pladsen pr. person i parcelhuset er næsten 25 % mindre i København end på Bornholm.

En oplagt forklaring på de geografiske forskelle er prisen for at købe en ekstra kvadratmeter. I København er grundpriserne høje som en konsekvens af relativt større knaphed på byggegrunde, og det er med til at dæmpe efterspørgslen efter flere kvadratmeter. I områder med mindre knaphed på jord er grunden billigere, og samtidig er selve byggeprisen eksempelvis også billigere i Jylland end i hovedstadsområdet. I hvert fald ser vi en særdeles stærk sammenhæng mellem husprisniveauet og forbruget af kvadratmeter hus pr. person – desto dyrere huspriser desto mindre forbrug af kvadratmeter.

Gennem de seneste 30 år har der også været en tendens til, at færre og færre unge mennesker ejer parcelhus. I dag er det ”kun” cirka hver femte person i alderen mellem 18-39 år, der bor i parcelhus mod næsten hver tredje tilbage i starten af 1980´erne. En del af faldet kan forklares af, at denne aldersgruppe også udgør en mindre demografisk andel – men det er kun lidt under halvdelen af faldet i beboerandelen, der kan forklares ud fra den demografiske udvikling. Andre vigtige forklaringer på den faldende repræsentation af aldersgruppen 18-39 år i parcelhusene er ændringerne i familiemønstrene. Vi bliver gift og får børn senere i livet end tidligere, og det udskyder alt andet lige behovet for at skifte lejligheden ud med hus og have. Vi ser også en tendens til, at danskerne bliver boende i parcelhuset længere op i årene end tidligere. Således er andelen af befolkningen fra 60 år og opefter i parcelhus steget mere end demografien ellers skulle tilsige. Det skal ses i lyset af, at vi både lever længere og med et bedre helbred end tidligere. Det betyder alt andet lige, at man nemmere kan ”overkomme” at bo i et parcelhus med de praktiske opgaver, der følger.

Relaterede artikler

13. June 2013
Boligsidens Markedsindeks har vist, at priserne på lejligheder og villaer og rækkehuse har...
12. June 2013
Det går rigtig godt med salget af ejerlejligheder. Antallet af solgte lejligheder er...

 

Læs mere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Afstemning

Boligsidens presseservice

Boligsiden A/S
Kronprinsensgade 6, 2.
1114 København K
Telefon: 70 27 49 99
Mail: presse@boligsiden.dk
CVR: 12375646